Karens

Du får ingen ersättning för de sex första arbetslösa dagarna, de är så kallade karensdagar. Karenstiden måste fullgöras innan du kan få ersättning från a-kassan utbetald och den beräknas med max fem dagar per vecka. Om du är helt arbetslös så får du alltså inte någon ersättning under en vecka och en dag. Detta gäller för varje ny ersättningsperiod som du påbörjar.