Deltidsarbete

Får du ett nytt arbete så har du en skyldighet att informera oss om det. Enklast gör du det genom att logga in på Mina Sidor och under E-tjänster registrera Information om arbete

Om du får ett deltidsarbete så är det viktigt att du fyller i ditt arbete på tidrapporten i enlighet med de instruktioner som finns på blanketten eller på Mina Sidor. Beroende på vilken typ av anställning du har så kan du behöva fylla i ditt arbete på olika sätt.

Anställd för enstaka dagar (anställd per timme)

På tidrapporten fyller du i det antal timmar som du har arbetat dag för dag, måndag till söndag.

Anställd på deltid enligt schema eller procentanställning 

Om du har avtalat att arbeta ett fastställt antal timmar per vecka, eller om du har en fastställd procentsats i anställningen (detta framgår av ditt anställningsavtal) så ska du fylla i arbetet på tidrapporten genom att fylla i rutorna för anställningens omfattning (i %).

Du fyller i rutan för den omfattning som din anställning har varje vecka så länge anställningen pågår, oavsett hur ditt arbetsschema ser ut. Du ska alltså inte fylla i de timmar du arbetat dag för dag på tidrapporten. Istället anger du din anställnings omfattning (i %).

Om du får arbeta extra timmar utöver din normala anställning så fyller du också i det antal timmar som du har arbetat extra dag för dag.

Är din arbetstid avtalad i antal timmar per vecka så måste du räkna om detta till procent för att kunna fylla i rätt ruta på tidrapporten. Är du exempelvis är anställd i genomsnitt 10 timmar per vecka så ska du fylla i 25 procent omfattning. Du räknar ut din anställnings omfattning genom att dividera dina anställningstimmar med 40 och multiplicera kvoten med 100 (dina timmar/40 x 100).

Deltidsveckor

När du arbetar deltid, eller har en deltidsanställning i lägre omfattning än heltid, så kan du få ersättning från a-kassan jämsides deltidsarbetet maximalt 60 veckor. De 60 veckorna benämns vanligen deltidsveckor och hur många deltidsveckor du har kvar i din ersättningsperiod framgår av din utbetalningsspecifikation.

Deltidsveckorna räknas endast av under de veckor då du kombinerar arbete och arbetslöshet. När du inte arbetar så förbrukas inga deltidsveckor.

Om dina deltidsveckor tar slut så kan du inte längre få ersättning från HRAK för de veckor då du arbetar deltid. Du kan bara få ersättning för veckor då du är helt utan arbete.

Alternativen när deltidsveckorna är slut är:
- att fortsätta arbeta på deltid utan ersättning från HRAK, eller
- att sluta ditt deltidsarbete för att istället söka heltidsarbete och under tiden vara arbetslös på heltid.

Förutsatt att din inkomst från deltidsarbetet är lägre än den ersättning som du får från HRAK, så blir du inte avstängd från rätten till ersättning om du väljer att sluta din deltidsanställning på grund av de 60 deltidsveckorna är slut. Slutar du ditt arbete innan deltidsveckorna är slut så blir du i normalfallet avstängd.

Du som är ensamstående och har egna barn under 18 år som bor hos dig, kan anvisas till jobb- och utvecklingsgarantin när dina 60 deltidsveckor har tagit slut. Kontakta din Arbetsförmedling för att få mer information.