1. Anmäl dig på Arbetsförmedlingen

Arbetslösheten börjar räknas från den dag då du anmäler dig som arbetslös och arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Därför är det viktigt att du kontaktar Arbetsförmedlingen där du bor din första arbetslösa dagHitta din arbetsförmedling här

2. Vad gjorde du innan du blev arbetslös?

Beroende på vad du gjorde innan du blev arbetslös så ska du skicka in olika intyg.

Arbetade i Sverige

Om du har arbetat i Sverige så kan du få ersättning från a-kassan när ditt arbete upphört helt eller delvis.

Du måste skicka in intyg från din arbetsgivare som visar hur du har varit anställd och hur du har arbetat - arbetsgivarintyg. Tipsa gärna din arbetsgivare om www.arbetsgivarintyg.nu

Vi kommer att behöva intyg som sträcker sig minst 12 månader bakåt i tiden. Om du har haft flera olika arbetsgivare så måste du skicka in ett intyg från varje arbetsgivare. Intygen ska lämnas antingen via arbetsgivarintyg.nu eller på särskilt formulär. Be din arbetsgivare fylla i formuläret och kontrollera att arbetsgivarens uppgifter stämmer innan du skickar in det till oss. Vi rekommenderar även att du tar en kopia av intyget som du behåller själv.

Om du har sagt upp dig själv från anställningen så kan du välja att redogöra för oss varför du har sagt upp dig. Det kommer att behövas om du anser att du har haft så kallat giltigt skäl att säga upp anställningen om den har varit olämplig för dig. Om du säger upp dig från en lämplig anställning så blir du annars i normalfallet avstängd från ersättning under en begränsad tid.

Arbetade utomlands

När du arbetar i ett EU/EES-land omfattas du av det landets lagstiftning och arbetslöshetsförsäkring. Det innebär att om du blir arbetslös ska du i normalfallet ansöka om ersättning från a-kassan i det land där du senast har arbetat.

Har du arbetat utomlands någon gång under de senaste 12 månaderna innan du blev arbetslös så rekommenderar vi att du kontaktar oss så att vi kan gå igenom med dig vilka blanketter du behöver skicka in till oss. 

EU-länder

Belgien
Bulgarien
Cypern (grekiska delen)
Danmark
Estland
Finland
Frankrike
Grekland
Irland
Italien
Kroatien
Lettland
Litauen
Luxemburg
Malta

Nederländerna
Polen
Portugal
Rumänien
Slovakien
Slovenien
Spanien
Storbritannien
Sverige
Tjeckien
Tyskland
Ungern
Österrike

EES-avtalsländer

Island
Lichstenstein
Norge

Arbetade hos familj/släkting

Om du har arbetat för ett företag som ägs eller bedrivs av någon i din familj eller en släkting (även ingift släkting) till dig så ska du lämna en särskild blankett där du beskriver ditt släktskap med arbetsgivaren och hur din anställning har varit utformad. 

Arbetade i eget företag

Som egen företagare så kan du ha rätt till ersättning från a-kassan först när du har upphört med verksamheten (läs mer här). När du ansöker om ersättning ska du skicka in arbetsintyg för företagare.

Vi rekommenderar också att du skickar blanketten uppgift om taxerad inkomst till Skatteverket – då kan de lämna oss dina inkomstuppgifter direkt.

Om du har haft ett eget företag vid sidan om en anställning och du vill fortsätta med verksamheten när din anställning har upphört så ska du fylla i Frågor för företagare.
Det gör du på Mina Sidor.

Vi kommer då att bedöma om din verksamhet kan kombineras med ersättning från a-kassan. 

Vill du veta mer om vad som gäller för dig som företagare om du blir arbetslös eller om du behöver hjälp att fylla i e-tjänsterna så är du naturligtvis alltid välkommen att kontakta oss.

Studerade

Om du har studerat innan du blev arbetslös så kan du i normalfallet inte få ersättning från a-kassan om dina studier inte är definitivt avslutade eller avbrutna. Det finns undantag för dig som har arbetat och studerat samtidigt.

Efter studietiden kan du ansöka om ersättning från a-kassan. Du måste då fylla i Studieintyg som du hittar under e-tjänster på Mina Sidor.

Därutöver behöver vi arbetsgivarintyg för din arbetstid innan eller under studietiden. Du ska alltid fylla i Studieintyg om du har studerat under de senaste 12 månaderna. 

Om du har studerat vid sidan om en anställning och du vill fortsätta med studierna när din anställning har upphört så ska du fylla i både Studieintyg och Ansökan om studier. Vi kommer då att bedöma om du kan få ersättning från a-kassan jämsides dina studier.

Om du vill påbörja studier under arbetslösheten så ska du alltid ansöka om att få göra det innan du börjar studera. Om du inte meddelar a-kassan om påbörjade studier riskerar du att bli återbetalningsskyldig och förlora din rätt till ersättning från a-kassan.

Sjukskriven

Om du har varit sjukskriven på heltid så kan du ha rätt till ersättning från a-kassan när du blir frisk. Meddela oss under vilka perioder du har varit sjukskriven på heltid och skicka in arbetsgivarintyg för din arbetstid innan sjukskrivningen. Om du inte har fått ersättning från Försäkringskassan under den tid då du har varit sjuk så ska du skicka in läkarintyg för din sjuktid. Av läkarintyget ska det framgå i vilken omfattning din arbetsförmåga har varit nedsatt.

Har du arbetat på deltid så kan du ha rätt till ersättning när du blir frisk, men i vissa fall även om du fortsatt är sjuk på deltid. 

Det är viktigt att du meddelar oss om du är fortsatt sjukskriven när du blir arbetslös. Om du får sjukersättning så ska du ange det när du fyller i Ansökan om ersättning på Mina Sidor. I annat fall ska du redovisa din sjukpenning på tidrapporten.

Så här fyller du i din tidrapport

Föräldraledig

Om du har varit föräldraledig på heltid så kan du ha rätt till ersättning från HRAK när barnomsorgen är ordnad på annat sätt. Meddela oss under vilka perioder du har varit föräldraledig på heltid och skicka in arbetsgivarintyg för din arbetstid innan föräldraledigheten.

Har du varit föräldraledig på deltid så kan du ha rätt till ersättning från a-kassan även om du fortsatt är föräldraledig på deltid. 

Det är viktigt att du meddelar oss om du är fortsatt föräldraledig när du blir arbetslös. Föräldraledighet ska alltid redovisas på tidrapporten.

Så här fyller du i din tidrapport

Pension

Om du ansöker om att ta ut pension under din arbetslöshet (tjänstepension, ålderspension, PPM eller annan pension – även från utlandet) så måste du omgående meddela oss om det.

Din ersättning från HRAK ska nämligen samordnas med din pension. Det kan innebära att dina utbetalningar från oss blir lägre när du har rätt till pension.

Har du frågor om att kombinera pension och ersättning från a-kassan så är du välkommen att kontakta oss.

När du fyller 65 år så kommer du inte längre att ha rätt till ersättning på grund av den övre åldersgräns som finns i vår försäkring. Du behöver inte meddela oss att du tar ut pension efter att du har fyllt 65 år.

Annan sysselsättning

Har du haft någon annan sysselsättning innan du blev arbetslös som vi inte har information om här på vår hemsida så rekommenderar vi dig att kontakta oss så att vi kan hjälpa dig med vilka intyg du ska skicka in. 

3. Skicka in din ansökan

När du har anmält dig hos Arbetsförmedlingen och vill ansöka om ersättning från HRAK ska du gå in på Mina Sidor och fylla i Ansökan om ersättning och bifoga de övriga intyg om din tidigare sysselsättning som vi behöver. Gå till mina sidor.


4. Skicka in din första tidrapport

För att få tillgång till vår internettjänst Mina Sidor där du fyller i din tidrapport måste du ha e-legitimation. Om du inte redan har det kan du få information om hur du gör här

En vecka efter att du blev arbetslös så kan du skicka in din första tidrapport (läs mer här). Du skickar in det genom att godkänna och signera det på Mina Sidor.

Om du inte har tillgång till Internet så ska du istället kontakta oss för att få tidrapporten som pappersblankett.

Vänta inte med att skicka in din första tidrapport. Vi kan inte fatta beslut om din ersättningsrätt förrän vi har fått din första tidrapport. Om du väntar för länge – mer än nio månader – så kommer vi inte kunna betala ut några pengar för den tid som tidrapporten avser, även om du skulle ha haft rätt till det. 

5. Du får ditt beslut

När vi har fått alla intyg som vi behöver och din första tidrapport så kommer du att få ett beslut där det framgår om du är berättigad till ersättning från a-kassan.

 

Har du frågor om ersättningen?


Kontakta oss