Enklast är det om du loggar in på Mina Sidor och skickar ett meddelande till oss att du vill avsluta ditt medlemskap. Glöm inte att ange vilket datum du vill avsluta ditt medlemskap. Vill du hellre fylla i en blankett och skicka till oss hittar du den härUtträde sker den sista i den månaden vi får in din anmälan. När ditt utträde är klart får du ett skriftligt besked från oss.

Övergång till annan a-kassa

Om du ska byta till en annan a-kassa anmäler du utträde från oss och kontaktar den nya a-kassan omgående.

Arbete i annat EU/EES land

När du arbetar i ett EU/EES-land omfattas du av det landets lagstiftning och arbetslöshetsförsäkring. Det innebär att om du blir arbetslös ska du i normalfallet ansöka om ersättning från a-kassan i det land där du senast har arbetat.

Det innebär ingen extra trygghet att fortsätta vara medlem hos oss när du är arbetslöshetsförsäkrad i landet du arbetar i.
Är du osäker på vad som gäller är du väkommen att kontakta oss.