Vår ledning

 

Kassans chef är Karin Pettersson. Kontaktas även för frågor som ska ställas till styrelsen.

Kontakt: [email protected]