Stockholm

Här ligger kassans huvudkontor och här handläggs bland annat omprövningar, underrättelser från arbetsförmedlingen och större återkrav, men även vanliga ersättningsärenden.

Avdelningschef

Jeanette Åström

 

Postadress: Box 494, 101 29 Stockholm
   
Besöksadress: Olof Palmes Gata 31
   
Telefon: 0771 - 43 50 60
   
Telefax: 08 - 24 70 35

 

Ansökningshandlingar skickas till

HRAK
FE 22
930 88 ARJEPLOG

Kassakort skickas till

HRAK
FE 22
930 87 ARJEPLOG