Personuppgifter

Information om HRAK

Personuppgiftsansvarig:                

HRAK                                                
Box 494 
101 29 Stockholm

Kontakta HRAK's dataskyddsombud: [email protected]

 

Behandlingen av uppgifter om dig

Vi på HRAK värnar om våra medlemmars integritet och att du som medlem ska vara garanterad att vi hanterar dina personuppgifter med en hög nivå av skydd. Vi är också måna om att du har full insyn i hur dina personuppgifter behandlas, att du känner till dina rättigheter och att du ska kunna utöva dem på ett smidigt sätt. 

HRAK är ansvarig för att dina personuppgifter hanteras på ett riktigt sätt. Vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med bestämmelserna i dataskyddslagstiftningen. Du har en rätt till information när vi samlar in uppgifter in dig. Det gäller både när du lämnar information eller när vi får uppgifter om dig från någon annan.

Vi behandlar huvudsakligen dina uppgifter för att HRAK ska kunna hantera ditt medlemskap och utreda och betala ut ersättning från arbetslöshetskassan. Grunden för behandlingen är i de flesta fall vår myndighetsutövning. 

 

Läs mer här om hur vi hanterar dina personuppgifter.