Hur mycket pengar får jag?

När vi beräknar storleken på din ersättning, d.v.s. din ersättning per dag så är det ett antal faktorer som vi måste ta hänsyn till:

  • vad du gjort och om du har arbetat tillräckligt innan du blev arbetslös (kvalifikationstid)
  • hur mycket du har arbetat innan du blev arbetslös (genomsnittlig arbetstid)
  • om du har varit medlem hos oss i minst 12 månader och i så fall vilken inkomst du har haft innan du blev arbetslös (inkomstbaserad ersättning eller grundersättning)
  • hur länge du har varit arbetslös (ersättningsnivåer)
  • hur många timmar per vecka du vill och kan arbeta (arbetsmöjlighet)
  • hur många timmar per vecka du är arbetslös (antal ersättningsdagar per vecka)