Du som är medlem i HRAK betalar endast 175 kronor per månad.

Alla betalar samma medlemsavgift oavsett om du är arbetslös eller inte.

Obetalda avgifter

Vi skickar ut två påminnelser på förfallna avgifter. Har du fått en påminnelse på en avgift som du anser att du har betalat ska du kontakta HRAK.

Observera att du är skyldig att betala avgifterna även om du inte fått avier eller påminnelser. Kontakta alltid oss om du inte fått avier eller om avgiften inte dras från ditt konto när du har autogiro.

Du har alltid möjlighet att kontrollera ditt medlemskap och dina avgifter på Medlemsportalen.

Om du har tre obetalade avgifter upphör ditt medlemskap och du kommer att få ett skriftligt beslut om att ditt medlemskap är avslutat. Det innebär att din rätt till inkomstbaserad ersättning vid arbetslöshet upphör.

Har ditt medlemskap avslutats på grund av obetalda medlemsavgifter kan du inte häva beslutet genom att betala i kapp.

Inbetalning av medlemsavgifter

HRAK skickar ut inbetalningskort en gång per kvartal med tre månaders inbetalningskort. Du betalar sedan en avgift varje månad. Om du inte fått inbetalningsavier kan du betala direkt till vårt bankgironummer 278-8073. Uppge ditt personnummer (10 siffror) i ocr-raden.

Du kan också välja att betala via autogiro. Här kan du ansöka om autogiro om du har BankID. Om du inte har BankID hittar du en blankett för autogiro här. Om du inte kan skriva ut den själv är du välkommen att kontakta oss så skickar vi en blankett.

Tänk på att...

Om du har aktivitetsstöd och ditt medlemskap hos oss upphör kommer ditt aktivitetsstöd att sänkas. Du kan bli återbetalningsskyldig om du får mer aktivitetsstöd än du har rätt till på grund av att du inte betalat medlemsavgiften.