Medlemskap

Det är enkelt att bli medlem hos oss! 

Bli medlem i HRAK


Klicka på knappen för att komma till ansökningsformuläret. Du kan sedan signera din ansökan med e-legitimation eller skriva ut den och skriva under. Inträde i a-kassan kan beviljas tidigast den första i den månaden ansökan inkommer till oss.

Rätt till medlemskap i HRAK har du som jobbar i Sverige inom t ex hotell, restauranger, casinon, kaféer, konditorier, turistanläggningar, bowling, catering, bingoföretag, spa och andra nöjesföretag.

Du kan bli medlem även om du är arbetslös om ditt senaste arbete varit i vår bransch. Observera att ditt arbete inte får vara i ditt eget företag.

Arbete som inte är ersättningsgrundande

Ibland kan du gå med i a-kassan fast din anställning inte kommer att räknas med i prövningen av ett arbetsvillkor. Detta gäller till exempel vid särskilt anställningsvillkor (instegsjobb). Läs mer här.

Vanliga frågor

Övergång från annan a-kassa

Om du är med i en annan a-kassa måste du begära utträde därifrån innan du kan bli medlem hos oss. Du kan inte vara medlem i två a-kassor samtidigt. För att ha rätt till sammanhängande medlemskap måste utträdet och inträdet göras i samma månadsskifte. När du ansöker om medlemskap i HRAK kan du ge oss fullmakt att avsluta ditt medlemskap i den andra a-kassan.

Om du till exempel avslutar ditt medlemskap i din nuvarande a-kassa 31 januari, måste din ansökan om medlemskap ha kommit till oss i februari månad. Du får då också tillgodoräkna dig tiden hos din tidigare a-kassa.

Det finns flera arbetslöshetskassor i Sverige och det är normalt i vilken bransch du arbetar i som avgör vilken arbetslöshetskassa du ska tillhöra. Du behöver inte byta arbetslöshetskassa om du bara tillfälligt (upp till 6 månader) arbetar inom en annan arbetslöshetskassas verksamhetsområde.

Medlemskap efter utlandsarbete

Kontakta oss för inträde så fort du är tillbaka i Sverige. 

Om du har frågor eller känner dig osäker på vad som gäller dig, kontakta HRAK EU/EES på telefon 0771-43 50 60 eller skicka ett meddelande till oss från Mina Sidor