Rapportera aktiviteter

Du som söker arbete ska lämna en aktivitetsrapport till Arbetsförmedlingen en gång i månaden.

I rapporten redovisar du vilka jobb du har sökt och vad du har gjort för att ta dig ur arbetslösheten. Läs mer om hur du går tillväga för att lämna din aktivitetsrapport på Arbetsförmedlingens webbplats. Var noga med att lämna in rapporten i tid, så att du inte riskerar att förlora din ersättning.

Tänk på att spara uppgifter om alla arbeten som du har sökt, vilket datum du sökte arbetet och kontaktuppgifter till arbetsgivaren. Du kommer att behöva all information när du ska rapportera till Arbetsförmedlingen. Begär stöd och hjälp av Arbetsförmedlingen om du behöver.

Du är skyldig att höra av dig till oss inom två veckor om någonting förändras som kan påverka din ersättning. Det kan till exempel handla om att du börjar studera, ska åka utomlands en period, startar eget företag, inte har en ordnad barnomsorg eller slutar en deltidsanställning under pågående arbetslöshet. Även mindre förändringar som att du blir medlem i en styrelse, eller ansöker om pension kan påverka din ersättning.

Kontakta oss om du är osäker på vad som gäller.

 Om du inte följer Arbetsförmedlingens anvisningar

...skickar Arbetsförmedlingen ett meddelande till oss och du kan bli varnad eller förlora din rätt till ersättning . Läs mer här.