Language

Svenska

Genom Google Translate erbjuder vi nu vår hemsida på flera språk. Denna funktion översätter hemsidan automatiskt till det språk du väljer. Översättningen är maskinell, och förbättras ständigt genom analys av befintliga textsamlingar, bland annat på internet. Google Translate, liksom andra automatiska översättningsverktyg, har sina begränsningar. Även om det kan hjälpa läsaren att förstå det allmänna innehållet i en text på ett främmande språk, kan inte korrekta översättningar alltid garanteras.

Genom att aktivera den automatiska översättningen, och därigenom kunna läsa hemsidan på ett annat språk än svenska, bör du vara införstådd med att översättnings- och syftningsfel kan uppstå. Är du osäker ska du alltid kontakta oss för rådgivning i det enskilda fallet.

English

Through Google Translate, we now offer our website in several languages. This function translates the website automatically to the language of your choice. The translation is mechanical and is constantly being improved by analyzing existing text collections, including the Internet. Google Translate, like other automatic translation tools, has its limitations. While it may help the reader understand the general content of a text in a foreign language, correct translations cannot be guaranteed.

By activating the automatic translation, and thereby be able to read the website in a language other than Swedish, you should be aware that the translation errors may occur. If you are unsure, always contact us for advice in your individual case..

русский

Тепепь с помощью системы Google Translate наша веб-страница доступна на нескольких языках. Эта функция переводит сайт на выбранный язык автоматически. Перевод осуществляется механически и постоянно совершенствуется на основе анализа существующих коллекций текстов, собранных в том числе в Интернете. Google Translate, как и другие автоматические переводчики, имеет свои ограничения. Хотя инструмент и может помочь читателю понять общее содержание текста на иностранном языке, правильный перевод гарантируется не всегда.

Активируя функцию автоматического перевода и тем самым читая веб-страницу на любом другом языке, чем шведский, Вы должны иметь в виду, что в переводе возможны ошибки. При возникновении сомнений, обращайтесь к нам за советом в каждом конкретном случае.

 

العربية

"عن طريق فعالية الترجمة جوجل ترانسليت نعرض الآن ترجمة موقعنا على شبكة الإنترنت بعدة لغات. تقوم هذه الفعالية بترجمة محتويات موقعنا إلى اللغة التي تختارها. تتم الترجمة آليا ويتم تحسينها باستمرار عن طريق تحليل النصوص الموجودة، مثلا في شبكة الإنترنت. إن جوجل ترانسليت كما هو الحال بالنسبة لبرامج الترجمة الآلية الأخرى هي فعالية ذات قدرات محدودةز وحتى إذا كان بمقدورها مساعدة القارئ على فهم المحتوى العام لنص بلغة أجنبية فلا يمكن ضمان الحصول على ترجمة صحيحة. عن طريق تفعيل الترجمة الآلية وقراءة محتويات الموقع بلغة أخرى غير السويدية فستكون على دراية بحدوث أخطاء في الترجمة. إذا كنت غير متأكد من ذلك فبإمكانك دائما التواصل معنا للحصول على الاستشارة بالنسبة للحالة المتعلق بها الأمر.

Activate Google Translate on this site