Föreningsstämma

2019-05-14

Ombuden för Hotell och Restauranganställdas arbetslöshetskassa,HRAK, kallas till ordinarie föreningsstämma fredag den 14 juni 2019kl 11:00-13:00 på Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14 i Stockholm. Stämman kommer att behandla budgetfrågor och stadgeenl...

Läs mer

Nu är det tid att nominera till HRAK styrelse

2019-02-26

På vår föreningsstämma den 14 juni 2019 ska styrelse väljas på två år enligt våra stadgar. Valberedningen öppnar nu för nomineringar under perioden 26 februari – 11 mars 2019. Endast medlemmar i HRAK kan nomineras och nominera. För att nominera sk...

Läs mer

Spara ditt utbetalningsbesked

2019-01-21

Kom ihåg att spara ditt besked om utbetalning till deklarationen eftersom du inte kommer att få någon årlig kontrolluppgift från oss i fortsättningen. Från och med den 1 januari 2019 redovisar vi dina uppgifter till Skatteverket varje månad, istäl...

Läs mer