Om HRAK

Vår bransch är en av Sveriges attraktivaste. Våra medlemmar är serviceproffs som arbetar på hotell, restaurang, nöjesparker, skidanläggningar, konferens- och spaanläggningar, inom turism och i andra verksamheter som bidrar till ett rikare liv för många. Samtidigt har många i branschen osäkra anställningar, arbetsperioder under säsong och perioder av arbetslöshet är vanliga. Därför är en riktigt bra arbetslöshetsförsäkring särskilt viktig för våra ca 90 000 medlemmar.

Många som arbetar hos oss kommer från branschen och alla vet vikten av bra service och stöd. När du kommer i kontakt med oss möts du av handläggare som har bra insyn i hur din arbetsvardag ser ut. Vi har nära dialog med parter i branschen och bevakar löpande omvärldens påverkan på vår del av arbetsmarknaden så att vi står rustade att ta emot dig om du skulle hamna mellan två jobbutmaningar. HRAK sätter medlemmarna främst och vi är tryggheten mellan två jobb.

Dricka kaffe Glas

Vårt uppdrag

HRAK har till uppdrag att administrera arbetslöshetsförsäkringen med god kvalitet och hög effektivitet, att serva våra medlemmar och tillse att rätt ersättning utgår till medlemmarna vid rätt tidpunkt. 

Övergripande

HRAK:s akassa finns på fyra kontor, Gävle, Malmö och Västerås och med ett huvudkontor i Stockholm. Vilket kontor ditt ärende handläggs på styrs av typen av ärende och vilken dag du är född.

Pg/Bg/Org-nummer

Organisationsnummer: 802005-4857

Bankgiro för medlemsavgifter: 278-8073

Verksamhetsområde

Vi organiserar anställda inom hotell, restauranger, casinon, kaféer, konditorier, turistanläggningar,spa, bowling, catering och bingoföretag samt andra nöjesföretag i Sverige.

Arbetslöshetskassan har till uppgift att administrera arbetslöshetsförsäkringen och betala ut arbetslöshetersättning.