Utträdesansökan - Hrak

Vill du hellre fylla i en blankett och skicka till oss hittar du den härUtträde sker den sista i den månaden vi får in din anmälan. När ditt utträde är klart får du ett skriftligt besked från oss.

Övergång till annan a-kassa

Om du ska byta till en annan a-kassa anmäler du utträde från oss och kontaktar den nya a-kassan omgående.

Arbete i annat EU/EES land

När du arbetar i ett EU/EES-land omfattas du av det landets lagstiftning och arbetslöshetsförsäkring. Det innebär att om du blir arbetslös ska du i normalfallet ansöka om ersättning från a-kassan i det land där du senast har arbetat.

Det innebär ingen extra trygghet att fortsätta vara medlem hos oss när du är arbetslöshetsförsäkrad i landet du arbetar i.
Är du osäker på vad som gäller är du väkommen att kontakta oss.