Är min anställning ersättningsgrundande?

Ibland kan du gå med i a-kassan fast din anställning inte kommer att räknas med vid prövningen av ett arbetsvillkor. Detta gäller till exempel vid särskilt anställningsstöd. Tänk på att vara noga med att ta reda på vad som gäller för just din anställningsform. Kontakta gärna oss om du är osäker.

Som förvärvsarbete räknas:

 • Reguljärt arbete
 • Anställning med lönebidrag
 • Anställning med allmänt eller förstärkt anställningsstöd
 • Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare
 • Arbete inom Samhall
 • Utvecklingsanställning och trygghetsanställning
 • Nystartsjobb och särskilt nystartsjobb

Följande räknas INTE som förvärvsarbete:

 • Starta eget bidrag (stöd till start av eget företag)
 • Anställning med särskilt anställningsstöd (instegsjobb)
 • Arbetsmarknadsutbildning (AMU)
 • Arbetspraktik (APR) till exempel prova-på-platser
 • Aktiviteter inom vägledning/platsförmedling (AVP) till exempel jobbsökarkurser
 • Fördjupad kartläggning och vägledning
 • Arbetslivsinriktad rehabilitering
 • Datortek
 • Förberedande utbildning
 • Kommunala ungdomsprogram
 • Ungdomgarantin
 • Jobb- och utvecklingsgarantin (JOB)
 • Traineejobb
 • Extratjänst