Stark jobbtillväxt och många jobböppningar

I rapporten skriver Arbetsförmedlingen bland annat: 

"Hotell, restaurang och storhushåll är ett medelstort yrkesområde inom vilket omkring 200 000 personer arbetar. Området kännetecknas av att det har den högsta andelen sysselsatta med högst förgymnasial utbildning. Inom området finns flera viktiga ingångsyrken på arbetsmarknaden. Samtidigt är möjligheterna till arbete generellt bättre för personer med utbildning och erfarenhet inom yrket. Detta gäller exempelvis kockar.

Under det närmaste året väntas antalet jobb inom hotell, restaurang och storhushåll att öka starkt. Både hushållens konsumtion och turismen väntas ha en god utveckling. Därtill väntas det goda konjunkturläget bidra till en generellt högre efterfrågan från företag i form av ett ökat affärsresande och en ökad efterfrågan på konferensverksamhet.

Jobbmöjligheterna inom yrkesområdet blir sammantaget goda under det närmaste året. Samtidigt varierar möjligheterna mellan olika yrken inom området. Medan det råder stor konkurrens om jobben för restaurang- och köksbiträden, kafé- och konditoribiträden samt hotellreceptionister så bedöms det vara mycket liten konkurrens om jobben för kockar och kallskänkor. Detta gäller även för hovmästare och servitörer respektive bartendrar. Pizza-bagare bedöms ha en arbetsmarknad i balans. Det betyder att det kommer att finnas ungefär lika många jobb som det finns personer som vill arbeta inom yrket.

Att jobbmöjligheterna varierar beror främst på skillnader i krav på utbildning och erfarenhet mellan yrkena. Inom yrken med lägre krav, till exempel restaurang- och köksbiträden, är det många som konkurrerar om de lediga jobben. Yrkesområdet som helhet är dock personalintensivt, vilket innebär att det finns många jobböppningar inom området, även inom yrken med mindre goda jobbmöjligheter."

Läs rapporten i sin helhet här: Var finns jobben 2017