Regeringen förslag är nu beslutade och trädde i kraft den 13 april 2020

Under resten av året kan det bli lättare att få ersättning från a-kassan. Riksdagen har fattat beslut om regeringens förslag att lätta upp villkoren och höja a-kassetaket för att dämpa coronakrisens negativa effekter på den svenska ekonomin.

Reglerna trädde ikraft den 13 april 2020.

1. En medlemsmånad räknas som fyra

Varje medlemsmånad räknas som fyra månader under perioden mars-december 2020. Det betyder att du redan efter tre månaders medlemskap hos oss kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning, upp till 80 procent av din tidigare lön. I normala fall måste du ha varit medlem minst tolv månader.

Observera att detta endast gäller de beslut om ersättningsperioder som är fattade från och med den 13 april 2020. Har du fått ett beslut om beviljad ersättningsperiod innan den 13 april 2020 omfattas du inte av denna regel.

2. Kravet på arbetad tid lättas upp

I normala fall måste du arbeta ungefär halvtid i ett halvår för att ha rätt till ersättning från oss. Nu räcker det om du har arbetat

a. minst 60 timmar per kalendermånad under sex av de senaste tolv månaderna

b. eller minst 40 timmar per kalendermånad och 420 timmar totalt under en sammanhängande period av sex månader.

3. Ersättningstaket blir högre

Mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021 kan du som har jobbat heltid få upp till

a. 1 200 kronor per dag de första 100 dagarna, om du uppfyller villkoren för inkomstbaserad ersättning
b. 510 kronor per dag om du uppfyller villkoren för grundersättning.

Mellan den 29 juni 2020 och den 3 januari 2021 höjs taket från dag 101 till 1000 kronor per dag.

Ersättningens storlek beror bland annat på hur mycket du har jobbat, vad du har tjänat och hur länge du har varit medlem i a-kassan.

4. En lägsta nivå för grundersättning införs

Idag är det lägsta beloppet du kan få enligt grundförsäkringen 73 kronor. Detta höjs mellan den 13 april 2020 och den 3 januari 2021 till 255 kronor.

5. Karensdagarna slopas

Mellan den 30 mars 2020 och den 3 januari 2021 kan du få ersättning från oss redan från den första arbetslösa dagen. I normala fall har du sex karensdagar utan ersättning innan du

påbörjar en ny ersättningsperiod. Om du har fått karensavdrag efter den 30 mars kommer vi att justera det retroaktivt så snart som möjligt.

6. Lättare för företagare att få ersättning

Du som driver ett eget företag kan ha verksamheten vilande under 2020 utan att det påverkar din rätt till ersättning från a-kassan i framtiden. I normala fall måste du ha arbetat i företaget under minst fem år innan du kan få ersättning från a-kassan om ditt företag är vilande på nytt. Däremot kan du alltid söka ersättning från oss om du lägger ner verksamheten helt.

Från och med den 1 juli 2020 tillåts även vissa åtgärder, som exempelvis att uppdatera webbplats och sociala medier utan att det påverkar din ersättningsrätt.

Reglerna är tillfälliga

De här villkoren och ersättningsnivåerna gäller under en begränsad tid. Alla ärenden som vi handlägger efter att de slutat gälla omfattas av de vanliga reglerna. Logga in på Mina sidor för att ta reda på vad som gäller för dig.