Uppräkning av inkomst för dig som får arbetslöshetsersättning från HRAK

I samband med att avtalet blev färdigförhandlat har en uppräkning gjorts på ersättningen med 3,96 kronor per timme, och gäller från och med den 30 november 2020.