Rösta fram stämmo-ombud

Rösta fram de som du vill ska vara stämmo-ombud i HRAK. Ett ombud väljs på 2 år och deltar vid HRAKs stämma, normalt 1 gång per år. På stämman behandlas årsredovisning och ekonomiska frågor så som medlemsavgift och budget.

Röstningen stänger 2 april. 

Klicka här för att rösta fram ombud.