HRAK kallar till föreningsstämma den 1 juni 2023

Ombuden för Hotell och Restauranganställdas arbetslöshetskassa kallas till ordinarie föreningsstämma torsdagen den 1 juni kl 13:00, Socialdemokraternas Hus, Sveavägen 68, Stockholm.

Stämman kommer att behandla årsredovisning, budgetfrågor och stadgeenliga val. Endast valda ombud har rösträtt på stämman. Alla medlemmar är välkomna, men vi önskar föranmälan. 

Anmäl ditt deltagande till [email protected] senast den 5 maj.